fbpx

Forsikringer

Først et forbehold. Forsikring er et forhold mellem det enkelte medlem og forsikringsselskabet. Min beskrivelse er for egen regning og skal læses således.

Som lille selvstændig har man ikke råd til alle de de forsikringer som forsikringssælgerne vil forsøge at sælge. Der skal fravælges.

Aftale med TRYG

TRYG er indstillet på at tilbyde os relevante forsikringer til de rigtige priser. Hvis du laver (eller ikke laver) en aftale med TRYG, vil jeg gerne høre hvordan de lå i markedet og hvad du valgte.

Hvis man vil have et forsikringstjek med baggrund i Mand&bils aftale med TRYG skal man kontakte: Jonas Johansen, Telefon: 2075 0310, E-mail: jonas.johansen@tryg.dk

Kim er ikke provisionslønnet, men det er stadig netværksmedlemmernes eget ansvar, ikke at blive overforsikret. Husk, at det er lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring, hvis man har ansatte eller bruger fremmed arbejdskraft på lignende betingelser.

Om forsikringer generelt

Statens sygeforsikring for selvstændige
Denne forsikring giver ret til sygedagpenge de første 14 dage (herefter er det din kommune der overtage din sag). Man kan vælge om man ønsker dækning fra 1. eller 3. sygedag, og præmien er lidt forskellig, alt efter hvad man vælger. Se mere her: https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/selvstaendige

Bilforsikring – ansvar
Lovpligtigt forsikring som kan udvides med kasko og vejhjælp. Den kan også udvides med dækning af trailer, maskiner osv.

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring
Hvis man på den ene eller den anden måde bruger andres arbejdskraft i forbindelse med sine opgaver, er det lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring. Man kan også tegne den for sig selv og opnå bedre dækning end med sin ”Heldækkende ulykkesforsikring”.

Ulykkesforsikring – heltidsdækkende (dækker dig hvis du kommer til skade på arbejde)
Man har i forbindelse med sin husforsikring/indboforsikring ofte en fritids-ulykkesforsikring. Denne forsikring kan mod en mindre ekstra præmie gøres heltidsdækkende.

Ansvar- og produktforsikring

(dækker skader på kundens ting i forbindelse med dit arbejde)

Ansvarsforsikringen: Dækker gulvtæppet hvis du taber en spand maling på gulvet, eller BMW´en, hvis du laver en lang ridse i siden.
Produktforsikring: Dækker (måske) lampen, der falder ned efter du er kørt, men mere sikkert bordet som lampen rammer….
Undtagelser: Træfældning af vanskelige træ (hvis man ikke har relevant uddannelse/kursus) Varmt arbejde – ukrudtsbrænding er dækket (med en gevaldig selvrisiko) men tagpap og vinkelsliber i lukkede rum kræver kurset: ”varmt arbejde” og at alle regler er overholdt; Transport: 3. mands vare er ikke dække under transport (det betyder at man IKKE skal flytte Asker Jorn malerier); Gravearbejde – hvis man stikker pæleboret (eller minigraveren) i jorden, skal man søge gravetilladelse på ler.dk. Det kan godt være, at det er kunden der er ansvarlig for gravetilladelse. men hvis du rammer noget uden at have fraskrevet dig ansvaret. er der sikkert ikke noget der dækker dig.

Retshjælpsforsikring
Dækker udgifter til advokat i forbindelse med krav mod dig eller mod andre.

Løsøreforsikring
Forsikringen kan tegnes for ting i bil, på lager, kontor osv, og for det ønskede beløb. Skal man ikke forsikres for mere end 50.000 kr. kan man måske få den med “gratis”, hvis man tegner en erhvervsforsikring.

Maskinforsikring
En slags kasko for havetraktorer, minigravere osv. Dækker ting og maskine ved uheld.

Sundhedsforsikring
Springer man hospitalskøen over og får adgang til fysioterapeut o. lign?  

Sygedriftstabsforsikring
Dækker de faste udgifter i virksomheden ved sygdom.

Netbanksforsikring
(efter sigende penge ud af vinduet)
Bliver din private konto tømt af ondsindede kriminelle er dit tab dækket af din bank, men det gælder ikke din firmakonto. MEN der er altså tale om at forbryderne skal kende alle dine oplysninger og knække Nem-id (og sker det, kan du godt regne med at du skal på landsdækkende TV). Sker fejlen i bankens system, dækker banken.