fbpx

Håndværker- og Servicefradrag

Det er ikke alle kunder, der er bevidst om det, men de kan få fradrag for en lang række håndværker- og serviceydelser – og den gode handyman husker selvfølgelig at gøre dem opmærksomme på det!
Håndværkerfradraget er en todelt ordning, giver almindeligvis mulighed for et fradrag på 6.200 kr. årligt pr person for serviceydelser plus fradrag for håndværksydelser på 12.500 kr. pr person årligt.
I 2021 er fradraget pr. pers. 25.000 for serviceydelser og 25.000 kr. for håndværksydelser.

Håndværkerfradraget gives som et fradrag på selvangivelsen og svarer til, at kunden får fradrag for lidt mindre end en tredjedel (27%) af lønudgiften til den udførte service- eller håndværkerydelse.

 • Kunden får kun fradrag for arbejdslønnen inklusive moms, ikke for de materialer der bliver brugt.
 • Kunden skal gemme dokumentationen på det udførte arbejde.
 • Arbejdet skal være betalt elektronisk
 • Hvis kunden for eksempel vil have fradrag i 2022 for en håndværkerydelse udført i 2021, skal kunden indberette og have betalt arbejdet inden slutningen af februar 2022.

  Liste over ydelser, der ikke giver fradrag:
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring.
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre.
 • Energirådgivning til energiforbedringer.
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger.
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse.
 • Installation af ladestik til el-biler.
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly.

Se en liste over ydelser, der berettiger et fradrag her.