fbpx

Sygdom, pause, udsmidning, veteran

Baggrund

Mand&bil er et netværk der bliver drevet uden kontrakter. Det er altså ikke nedskrevne og underskrevne standarder for hvilke pligter og rettigheder Mand&bil ApS og medlemmerne har.
Det er helt bevidst at samarbejdet mellem medlemmer og Mand&bil er lavet på denne måde. Når det kombineres med ”fri udmeldelse” og af at medlemmerne frit kan tage deres kunder med sig, sikrer det ligeværdighed og retfærdighed i relationen mellem Mand&bil og medlemmer.
Når det er sagt er der over årene alligevel kommet nogle spørgsmål om hvad der er ret og rimeligt og der er også skabt en form for kutyme som dette dokument vil forsøge at skitsere.

Sygdom

Vi er et par gange blevet kontaktet at medlemmer som har fået en skavank der måske/måske ikke vil sætte en stopper for deres virke som selvstændige håndværkere.

Dette giver selvklart en dårlig økonomi og netværksmedlemmerne har derfor ønsket at sætte netværksbidraget på pause.

Det er sådan set en problemstilling som Mand&bil ApS har forståelse for MEN på den anden side er det ikke håndterbart hvis medlemmer på månedsbasis kan melde sig ind og ud af netværket.

Kutyme

Vi anbefaler at medlemmer der kommer i en uafklaret situation, melder sig ud. Hvis man ønsker at melde sig ind igen, vil man blive mødt med et krav om at betale for de måneder man ikke har været medlem – dog max 6 måneder. Kravet om betaling for en ”pause” bortfalder efter 2 år – 24 måneder.

Der vil givet vis være nogle situationer hvor dette vil virke mere rimeligt end andre gange men på denne måde kan vi have de samme ”regler” for sygdom som for medlemmer der ønsker at melder sig ud pga. for meget arbejder i en periode.

Og ja det er bedre at være rig og rask end syg og fattig og små selvstændige er generelt i en vanskelig situation når kroppen svigter. Mand&bil prøver at udvise forståelse for problemstillingen men vi kan og vil ikke gå ind i en form for ”sagsbehandling” i forbindelse med sygdom.     

Pause

Vi er et par gange blevet kontaktet af medlemmer som har fået længerevarende opgaver og derfor har ønsket at sætte deres medlemskab på pause. Men Mand&bil ønsker ikke være en ”TAXA-central” hvor man melder sig til når man skal have opgaver og ud når kalenderen er fyldt.

Vi ønsker at være en netværk hvor medlemmerne kan samarbejde fordi de kender og stoler på hinanden. Dette er ikke foreneligt med at man kan ”pause” sit medlemskab i korte perioder.  

Kutyme

Vi anbefaler at medlemmer der får ”fast arbejde” i mere end 6 måneder evt. melder sig ud.

Hvis man efterfølgende ønsker at melde sig ind igen, vil man blive mødt med et krav om at betale for de måneder man ikke har været medlem – dog max 6 måneder. Kravet om betaling for en ”pause” bortfalder efter 2 år – 24 måneder.

Udsmidning

Det har siden 2008 været nødvendig at udsmide ca 8 medlemmer og de 4 sidste har desværre været i løbet af det sidste (corona?)år…

Der er kun én ting der kan få Mand&bils Aps til at tvangsudmelde medlemmer og det er illoyalitet.

Det vil sige at Mand&bil ApS vurderer at medlemmets handlinger i væsentlig grad er til skade for andre netværksmedlemmers forretning og/eller Mand&bil ApS´s forretning – herunder skade på varemærkets ry og rygte.

Eksempler

”i væsentlig grad” er IKKE at en kunde eller to klager.

”I væsentlig grad” er hvis man ikke forsøger at løse konflikter med kunder, kontor eller andre netværksmedlemmer på en konstruktiv måde.

”I væsentlig grad” er hvis man ikke betaler de produkter eller ydelser man har bestilt. Det gælder selvfølgelig netværksbidraget men da manglende betaling rundt om i byen også påvirker Mand&bils samlede ry og rygte er dette også illoyalt.

”I væsentlig grad” er selvfølgelig også overtrædelse af straffeloven.

Sagsbehandling – kutyme

Mand&bil er ikke en domstol og man er derfor ikke uskyldig til andet er bevist. Mand&bil træffer en afgørelse efter dialog med medlemmet og en intern sagsbehandling. Alt efter ”grovheden” vil samarbejdet blive ophævet med øjeblikkelig virkning eller efter aftale – nogle måneder.

Hvis et medlem skulle mene at Mand&bils afgørelse om udsmidning er uretfærdigt og påfører vedkommende et tab kan det afklares i det almindelige retssystem. På den måde sikrer vi at Mand&bil ApS´s vurdering af hvad der er illoyalt trykprøves af samfundet og ikke af en kontrakt lavet af Mand&bil ApS.

Veteranordning

Mand&bil vil gerne støtte en fleksibel afrunding af arbejdslivet. Vi tilbyder derfor en Veteranordning

med ½ netværksbidrag – hvis medlemmer opfylder følgende kriterier:

– At man er fyldt 65 år  

– At man på tro og love har betydelig nedsat aktivitet og omsætning i virksomheden. Hvad der svarer til mindre end 1100 timer pr år.

– At man har været medlem af Mand&bil i minimum 2 år (24 måneder) når ordningen tiltrædes

Dispensation fra krav om alder

Der dispenseres fra kravet om at man skal være fyldt 65 år på følgende måde: Den periode man har været medlem fratrækkes 24 måneder og resten kan fratrækkes personens alder. Eksempel: hvis man har været medlem i 59 måneder, så kan der fratrækkes (59-24) 35 måneder fra kravet om de 65 år. Det vil sige at medlemmet i dette tilfælde kan bruge ordningen fra han er 62 år og 1 måned.