Ejendomsservice

Ejendomsservice

Fast

Ejendomsservice er tilbagevendende vedligeholdelse af haver, “arealer” og bygninger.

Det er fx græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, sammenrivning og bortskaffelse af blade og mos, hækklipning, rensning af tagrender små reparationer og vedligeholdelse og snerydning og saltning.

Fleksibel

Omfang og opgaver aftales med de lokale afdelinger og aftalen kan laves på kontrakt eller som en løbende timebetaling.

Find og kontakt de lokale afdelinger via kortet,

Man kan også bruge formularen 123Tilbud.

Har man spørgsmål kan man kontakte kontoret.

Ejendomsservice i park.
Græsslåning med havetraktor.
Havearbejde i Haderslev.
Vedligeholdelse af bede og beplantning.
Vinterservice - saltning og snerydning
Vinterservice – saltning og snerydning
Ejendomsservice.