Mindre tømreropgaver

En del mindre tømreropgaver kan med rimelighed udføres af kompetente handymen eller håndværkere med anden faglig baggrund (og så har mange af netværksmedlemmerne i øvrigt en baggrund som faglærte tømrer/snedkere).

Opgaverne

Montageservice; tagarbejde; konsktruktionsopgaver mv.. kan fx være udskiftning af tag- eller trapezplader, opførsel af et hønsehus, cykelskur eller halvtag, konstruktion af træterrasser, udskiftning af døre eller vinduer, køkkenmontage, lægning af “klikgulv”, opførsel af ny skillevæg osv.

Faglighed og ansvar

Alle firmaer skal – uanset faglig profil – leve op til de samme krav om at udføre arbejdet i overensstemmelse med almindelige gode håndværksmæssige standarder. Det gælder altså også de virksomheder, der er tilknyttet Mand&bil.  Derfor har vi også en klar interesse i at sige fra, hvis opgavens omfang og kompleksitet overstiger det konkrete faglige niveau.

Find og kontakt de lokale afdelinger via kortet,

Man kan også bruge formularen 123Tilbud.

Har man spørgsmål, kan man kontakte kontoret.