fbpx

Pris og vilkår

Mand:
Hverdage mellem 7 og 17 – 380 kr. pr time (475 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter + 30%.
Afdelinger i Region Hovedstaden koster 400 kr. pr time (500 kr. inkl. moms).

Bil:
Grundtakst 160 kr. pr. påbegyndt dag (200 kr. inkl. moms) (dækker kilometer ud & hjem). 3,80 kr. pr kilometer (4,75 kr. inkl. moms) hvis der køres i forbindelse med opgaven.

Tilbud:
Vi giver gerne tilbud (fast pris). Kontakt de lokale mænd eller kontoret.

Genbrugsplads:
Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne. Spørg den lokale mand for takster.

Værktøj:
Mand&bil-mænd medbringer almindelig håndværktøj, haveredskaber og almindelig trailer inkluderet i timeprisen. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.

Mand&maskine:
Er der behov for større og mere specielle maskiner eller værktøj medbringes lejede eller egne maskiner. Pris efter aftale. Udgifter påføres fakturaen.

Vilkår
Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer der bruges på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra bilen pakkes og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Mand&bil-mænd med særlig ekspertise, eller erfaring, kan, – efter aftale med kunden – , aftale en øget timepris.

Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver vi gerne et tilpasset tilbud.

• Betaling – der sendes en faktura til betaling inden 8 dage netto for privatkunder og 14 dage netto for erhvervskunder. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.
• Afbestilling – ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt arbejdsfortjeneste faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.
• Mand&bil kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.
• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.
• Mand&bil forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.
• Pauser – selvbetalt frokostpause. Kunden betaler 5 minutter per time.
• Broer og færger betales af kunden.
• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.