Pris og vilkår

Mand:
Hverdage mellem 7 og 17 – 328 kr. pr time (410 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter + 30%.
Afdelinger i Region Hovedstaden koster 348 kr. pr time (435 kr. inkl. moms).

Bil:
Grundtakst 80 kr. pr. påbegyndt dag (100 kr. inkl. moms) (dækker frem og tilbage). 3,80 kr. pr kilometer (4,75 kr. inkl. moms) hvis der køres i forbindelse med opgaven.

Tilbud:
Vi giver gerne tilbud (fast pris). Kontakt de lokale mænd eller kontoret.

Genbrugsplads:
Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne. Spørg den lokale mand for takster.

Værktøj:
Mand&bil-mænd medbringer almindelig håndværktøj, haveredskaber og trailer inkluderet i timeprisen. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.

Mand&maskine:
Er der behov for større og mere specielle maskiner eller værktøj medbringes lejede eller egne maskiner. Pris efter aftale. Udgifter påføres fakturaen.

Vilkår
Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer vi bruger på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Når faglærte Mand&bil-mænd i forbindelse med byggeopgaver bruger deres ekspertise og dermed påtager sig et øget ansvar,  kan der, efter aftale med kunden, aftales en øget timepris.

Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver vi gerne et tilpasset tilbud.

• Betaling – der sendes en regning til betaling inden 14 dage netto. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.
• Afbestilling – ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt arbejdsfortjeneste faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.
• Mand&bil kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.
• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.
• Mand&bil forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.
• Pauser – selvbetalt frokostpause. Kunden betaler 5 minutter per time.
• Broer og færger betales af kunden.
• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.